Projekt i instalacja rozdzielnicy elektrycznej

Rozdzielnica elektryczna to ważna część instalacji elektrycznej, której głównym zadaniem jest rozdział energii. Aby rozdzielnica mogła pełnić swoją funkcję musi składać się z elementów, takich jak m.in. moduły rozdzielcze, moduły zabezpieczeniowe, przyrządy pomiarowe, moduły sterownicze i moduły sygnalizacyjne. Inne ważne części to przewody elektryczne o właściwym przekroju oraz szafka z wyposażeniem mocującym. Do rozdzielnicy doprowadzona jest zwykle jedna lub więcej linii zasilających. Z rozdzielnicy  natomiast są odprowadzane linie do obwodów zasilających. 

W projekcie rozdzielnicy uwzględniamy takie elementy jak:

   • ogranicznik przeciwprzepięciowy, który chroni instalację przed skutkami przepięć wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami  związanymi z awariami sieci elektroenergetycznych,
   • wyłącznik nadmiarowo-prądowy, który zabezpiecza obwody elektryczne oraz końcowe odbiorniki przed skutkami przeciążeń i zwarć elektrycznych,
   • lampki sygnalizacyjne, które dają nam stosowną informację, gdy napięcie w rozdzielnicy jest obecne lub, gdy nie występuje; w zależności od rodzaju instalacji mamy do czynienia z lampkami 1-fazowymi lub 3-fazowymi,
   • wyłączniki różnicowoprądowe, które sprawdzają, czy w chronionym obwodzie nie wystąpiło zwarcie, a także czy nie występuje upływ prądu do przewodu ochronnego lub do ziemi.
   • rozłącznik izolacyjny, który pełni rolę wyłącznika głównego, do którego podłączany jest główny kabel zasilający przychodzący ze złącza kablowego; zadaniem tego elementu jest rozłączanie całej instalacji domowej od napięcia w przypadku zagrożenia.

Projekt rozdzielnicy.

W projekcie rozdzielnicy stosujemy elementy zabezpieczeń, sygnalizacyjne, pomiarowe, rozłączniki, szyny montażowe i szafki  renomowanych firm z branży elektrycznej. Ogólny schemat rozdzielnicy pokazuje rysunek poniżej.

Wyróżniliśmy następujące obwody:

 • gniazdka elektryczne w pokojach [zabezp. B16] – maksymalna ilość gniazdek w jednym obwodzie zgodnie z normą wynosi 10,
 • gniazdka elektryczne w łazience [zabezp.B16] – w łazience najczęściej znajdują się dwa urządzenia dużej mocy: pralka i suszarka. Dobrze odseparować je od innych urządzeń.
 • gniazdka elektryczne w kuchni (oprócz piekarnika i zmywarki) [zabezp.B16] – w kuchni może znajdować się sporo urządzeń, które pobierają stosunkowo dużo prądu, dlatego w kuchni wykonamy dwa obwody elektryczne. Piekarnik i zmywarka [zabezp.B16]
 • oświetlenie w całym domu [zabezp.B10] – pobór prądu przez współczesne żarówki jest niewielki. Dla komfortu przy użytkowników obwody oświetleniowe dzielimy na różne fazy aby uniknąć całkowitej ciemności przy wyłączeniu którejkolwiek. 
3c503701c19ff1e4e789c5550d4d8e2f
Widok rozdzielnicy elektrycznej
Ogranicznik przepiec T3 1 5KV VZ00US HAGER
Ogranicznik przepięć T3 1,5 kV dla urządzeń końcowych (dopuszkowy)
Schemat rozdzielnicy 3
Schemat rozdzielnicy elektrycznej
OGRANICZNIK PRZEPIEC B C 4P 12 5kA SPA931 HAGER
Ogranicznik przepięć B+C 12,5 kA

Zabezpiecznia i wskaźniki.

Istotnym rodzajem zabezpieczenia, a często pomijanym, jest zabezpieczenie przepięciowe. Rozróżniamy trzy typy zabezpieczeń:

TYP 1: Ogra­nicznik prądu udaro­wego

TYP 2: Ogra­nicznik prze­pięć

TYP 3: Ochrona prze­pię­ciowa dla obwodów końco­wych 

Ogra­nicz­niki prze­pięć chronią przed prze­pię­ciami przej­ścio­wymi, które mogą powo­dować degra­dację insta­lacji elek­trycznej, uszko­dzenia urzą­dzeń elek­trycz­nych i znisz­czenie elementów elek­tro­nicz­nych odbior­ników. Mogą być stoso­wane we wszyst­kich ukła­dach sieci zasi­la­jącej.

Poziomy ochrony Hager
Poziomy ochrony
Właściwy poziom ochrony, nie tylko różnicowo-prądowy lub nadmiarowo-prądowy, ale i przepięciowy, jest niezwykle istotny dla pełnego bezpieczeństwa użytkowników.
Jacek Ziółkowski

Oprócz modułów zabezpieczeń stosujemy także kontrolki LED, informujące użytkownika o stanie faz przyłącza energetycznego oraz proponujemy instalację modułu firmy Zamel do zdalnego odczytu (smartfon, lub tablet) aktualnego poboru energii na poszczególnych fazach i prezentowaniu w sposób graficzny jak kształtował się pobór prądu w okresie tygodnia, miesiąca czy roku. 

W przypadku, gdy użytkownik przewiduje w niedalekiej przyszłości podłączenie agregatu jako zasilania awaryjnego domu, możemy zainstalować specjalny  przełącznik sieć-agregat, pozwalający na bezpieczne odłączenie instalacji domowej od przyłącza energetycznego OZE i przyłączenie obwodu agregatu prądotwórczego. Do tego instalujemy jeszcze odpowiednie kontrolki, zabezpieczenia, miernik napięcia, licznik energii itp.

Apple HomeKit 2
Google Home Logo
hager logo