Nowa instalacja elektryczna domu jednorodzinnego

Budowa domu wiąże się z koniecznością rozplanowania zarówno wszelkich pomieszczeń, jak i instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym, musi gwarantować nie tylko bezproblemowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, ale także bezpieczeństwo dla  domowników. Podstawowym komponentem tego rozwiązania pozostaje złącze kablowe, a więc specjalna skrzynka usytuowana na granicy danej posesji. Kablowe przyłącze należy usytuować w odpowiedniej odległości od pozostałych mediów, a przebieg okablowania należy nanieść na mapę geodezyjną działki. Niezbędny jest również dokładny projekt instalacji elektrycznej.

Pierwszą i podstawową kwestią będzie otrzymanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W przypadku przyłącza kablowego konieczny jest kompletny schemat instalacji, który podlega ocenie zakładu energetycznego w kwestii spełnienia wszystkich warunków technicznych oraz Zakładu Uzgadniania Dokumentacji w zakresie zgodności z pozostałymi mediami na działce. Instalacja elektroenergetyczna zawsze jest podzielona na mniejsze fragmenty, czyli obwody obejmujące punkty oświetleniowe lub grupę gniazd.

Projekt nowej instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.

Każdy osobny obwód musi mieć własne zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem, a więc wyłącznik nadmiarowoprądowy, który znajduje się w tablicy rozdzielczej. Inne rodzaje zabezpieczeń pozostają wspólne dla kilku obwodów. Ilość i rozmieszczenie gniazd decyduje o wygodzie użytkowania, dlatego niezbędne będzie przemyślenie rozmieszczenia sprzętów elektrycznych oraz przeznaczenia pomieszczeń. Pod uwagę należy wziąć oddzielne wymagania dla salonu i pokoi dziennych, kuchni, łazience, gabinecie i sypialni.

W nowych instalacjach musimy zadbać o uziemienie, którego głównym elementem jest uziom chroniący np. przed pojawieniem się napięcia na obudowie metalowej jakiegoś urządzenia elektrycznego. Gniazda powinny mieć styk ochronny, tzw. bolec połączony przewodem ochronnym z uziomem. Podstawą prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej w domu jest dobrze przygotowany schemat instalacji, który musi uwzględniać liczbę odbiorników prądu, ich dokładne rozmieszczenie oraz specyfikę montażu przewodów. Ten etap wykonujemy na komputerze za pomocą programu do projektowania instalacji.

Monter 2
Monter 3
product 29

Dobór przewodów i zabezpieczeń.

Profesjonalny dobór przekroju przewodów elektrycznych gwarantuje właściwą eksploatację instalacji. Sposób układania kabli zależny jest od decyzji inwestora. Instalacje układane pod tynkiem wykonujemy z okrągłych przewodów elektrycznych ukrywanych w karbowanych peszlach. Konieczne będzie wykucie bruzd w ścianie i suficie, które pomieszczą zarówno przewody w peszlach, jak i maskującą warstwę tynku mającą minimum 1 cm. Ten sposób jest dość kosztowny i czasochłonny, ale warty polecenia.

Przygotowanie instalacji elektrycznej pod wymagania sterowania SmartHome w obecnej chwili jest wymogiem koniecznym.
Leszek Ulewicz

Wykorzystujemy przewody miedziane, najczęściej o przekroju 2,5 i 4 mm2, przez które może przepływać prąd o natężeniu 20 i 25 A. Wykonujemy instalacje oparte o puszki, jak i bez puszkowe. Przy projektowaniu i układaniu kabli bierzemy pod uwagę ewentualne wymagania sterowania SmartHome. Pomiary wykonanej instalacji wykonujemy bezpośrednio po ułożeniu instalacji w domu, zanim instalację elektryczną odda się do użytku i zostanie podpisany protokół odbioru. Chodzi zwłaszcza o pomiar rezystancji uziemień, instalacji elektrycznej w puszkach, a także kontrolę pętli zwarcia.