Wystartował program Mój Prąd 5.0

bulb 1
Mój prąd 5.0 – na jakie urządzenia można dostać dotację?

22 kwietnia ruszyła piąta edycja programu Mój Prąd. Zgodnie z zapowiedziami dofinansowaniem objęte zostanie więcej rodzajów urządzeń, w tym pompy ciepła i kolektory słoneczne. Maksymalna kwota dotacji wynosi 58 tys. złotych. Poprzednia edycja programu skończyła się w marcu 2023 roku, czego powodem było wyczerpanie budżetu. Na Mój Prąd 5.0 zaplanowano 955 milionów złotych, choć w razie wyczerpania budżetu, zostanie on zasilony dodatkowymi środkami. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. W tej edycji programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 2-10 kW. Wsparcie nie obejmuje inwestycji polegających na zwiększeniu mocy istniejącej instalacji PV, na którą wnioskodawca już dostał wsparcie w ramach programu Mój Prąd. Chodzi tu zarówno o dołożenie paneli PV, jak i przyłączenie do Punktu Poboru Energii PPE kolejnej instalacji z odrębnym inwerterem.

W nowej edycji programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła. Wsparcie obejmuje pompy ciepła typu powietrze-woda, w tym na pompy o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pompy ciepła typu powietrze-powietrze oraz gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Dotacja obejmuje również magazyny ciepła – do tej kategorii zaliczają się zasobniki c.w.u. zasilane pompą ciepła albo kotłem elektrycznym oraz zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, a także bufory ciepła zasilane pompą ciepła lub kotłem, bufory ciepła z grzałką elektryczną oraz bufory ciepła razem z zasobnikiem c.w.u. (rozumiane jako jedno kompletne urządzenie). Minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 dm3. Ważnym warunkiem na uzyskanie dofinansowania do magazynu ciepła, jest to, że urządzenie to powinno wpływać na wzrost autokonsumpcji prądu wyprodukowanego przez mikroinstalacje fotowoltaiczną. Oznacza to, że np. zasobnik c.w.u. albo bufor ciepła zasilane przez kocioł na stałe paliwo lub na gaz, nie będzie podlegać dofinansowaniu.

Mój Prąd 5.0 – magazyny energii.

W ramach programu można również wnioskować o dofinansowanie na magazyn energii elektrycznej (minimum 2 kWh pojemności) czy na system zarządzania energią, o ile inwestor przewiduje zakup i montaż magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła, pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. Dotacja na magazyn energii elektrycznej w tej edycji wynosi do 16 tys. zł. Biorąc pod uwagę koszt magazynów energii, to już jest znacząca kwota. Może ono pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu urządzenia.

Z dofinansowania do zakupu i montażu magazynu energii mogą skorzystać:

  • inwestorzy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • inwestorzy rozliczający się w systemie net-metering (którzy przyłączyli mikroinstalacją do 31 marca 2022 r.), którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na obecnie obowiązujący system rozliczania net-billing,
mP5 img
MP50 v2
Moj prad 5.0 dofinansowanie
  • inwestorzy rozliczający się w systemie net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem że:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1 lutego 2020 r.,
  • zmieniono system rozliczania na net-billing,
  • magazyn energii zgłoszony do dofinansowania jest urządzeniem dodatkowym do mikroinstalacji.

Mój prąd 5.0 – wysokość dofinansowania.

Tak jak w poprzednich odsłonach programu, w tym naborze można otrzymać dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. W zależności od typu urządzenia, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść:

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

"Magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie – bez paneli fotowoltaicznych – nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji, czyli magazynowania i zarządzania energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na cele własnej konsumpcji."
Janusz Szczepankowski

W programie wyróżniono trzy grupy wnioskodawców. Dofinansowanie bowiem będzie możliwe także, gdy już skorzystaliśmy z programu Mój Prąd we wcześniejszych edycjach, ale chcemy np. zainwestować w pompę ciepła. Podział wygląda następująco:

  1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania.
  2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania pod warunkiem przejścia na net-billing.
  3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe.

Dodatkowo przewidziano bonus dla posiadaczy fotowoltaiki w systemie opustów w postaci 3 tys. zł.

Mój Prąd 5.0, a może Czyste Powietrze?

Programy “Mój Prąd 5.0” oraz “Czyste Powietrze” to dwa różne programy dotacyjne. W programie “Mój Prąd 5.0” nie są wymagane kryteria dochodowe, co odróżnia go od programu “Czyste Powietrze”, gdzie dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł. “Mój Prąd 5.0” umożliwia uzyskanie dotacji na pompę ciepła nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak ma to miejsce w programie “Czyste Powietrze”, co oznacza, że właściciele kotłów gazowych również mogą ubiegać się o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że program “Czyste Powietrze” nie obejmuje magazynów energii i HEMS, więc jeśli te urządzenia są dla nas istotne, lepszym wyborem może być “Mój Prąd”. Kwoty wsparcia na fotowoltaikę czy pompę ciepła w programie “Mój Prąd 5.0” są podobne do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.

Czym jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozwalający na optymalizację działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.
EMS (ang. energy management system) to z kolei system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła i potrzebami chłodniczymi.
Do programu Mój Prąd 5.0 nie kwalifikują się pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka. Mogą one zostać zaliczone do programu, tylko w momencie gdy są one częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

 

Genreate Power